FELYMA spol. s r.o.
M.R. Štefánika 7845/53
960 01 Zvolen

IČO:360 47 996
DIČ:2020069656
IČ DPH:SK2020069656

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vl. č. 7074/S

Tel./Fax: +421 45 5321 685
E-mail: felyma@felymalaser.sk

Marketing a predaj laserovej techniky:
František Hropko

Tel.:+421 905 801 785
E-mail: hropko@felymalaser.sk
Pavol Dvorščík
Tel.: +421 903 250 462
E-mail: dvorscik@felymalaser.sk


Servis
Samuel Pintér

Tel.: +421 950 736 443
E-mail: pinter@felymalaser.sk
Pavol Dvorščík
Tel.: +421 903 250 462
E-mail: dvorscik@felymalaser.sk


Marketing a predaj lekárskej kozmetiky:
Zuzana Lambert
Tel.: +421 908 573 008
E-mail: chladna@felymalaser.com