Cyber Ho family

Laserový prístroj  Cyber Ho Holmium (2,1 μm) je  unikátna viacúčelová laserová platforma umožňujúca vykonávať litotripsiu aj HoLEP.

Cyber Ho je k dispozícii v troch verziách s výkonom až 152 W a predstavuje vynikajúcu inováciu tým, že ponúka exkluzívne technológie Virtual Basket®, Vapor Tunnel® a MasterPULSE na pokročilé ovládanie retropulzie. Toto zariadenie tiež ponúka pôsobivé nastavenia týkajúce sa výkonu, energie a frekvencie.

Virtual Basket® a Vapor Tunnel®

Špecifická laserová pulzná modulácia generuje dlhšie bubliny, ktoré sa dajú ďalej predĺžiť, čím sa vytvorí spojovací kanál s kameňom, čím sa zaistí lepšie dodávanie energie s jej účinnou a rýchlou abláciou a redukciou retropulzie.

Nadštandardné nastavenia

Laserové zariadenie Cyber Ho ponúka pôsobivé nastavenia pre vynikajúci chirurgický výkon a ponúka súčasne vysoký výkon (až 152 W), vysokú frekvenciu opakovania (100 Hz), energiu impulzu (5 J) a vysokú univerzálnosť pri úprave šírky impulzu.

Nekonečné kombinácie nastavení umožňujú viac dostupných ošetrení a väčšiu univerzálnosť techník.

HoLEP

HoLEP (holmium laserová enukleácia prostaty) je osvedčená technika na liečbu BPH s vysokou účinnosťou, bezpečnosťou a trvanlivosťou.

Laser Cyber Ho ponúka úplnú voľbu týkajúcu sa výberu nastavení, pričom vynikajúce chirurgické zákroky umožňuje dvojitý nožný spínač, vysoký emisný výkon (až 152 W), intuitívna a veľká modulácia šírky impulzu a špeciálne režimy pre rôzne kroky ošetrenia.

Viacnásobné kombinácie nastavení umožňujú maximálnu všestrannosť použitia, takže chirurg môže ľahko dosiahnuť požadované výsledky.

MasterPULSE

Zníženie retropulzie a úprava rezania tkaniva je jednoduchšia: namiesto vyskúšania viacerých rôznych nastavení začnite s preferovanými a potom upravte MasterPULSE tak, aby ste na základe vašej vizuálnej odozvy vyladili efekt laserovej emisie.

Zažite intuitívnejšie a rýchlejšie prispôsobenie nastavení lasera vďaka 7 úrovniam šírky impulzu (v porovnaní s tradičnými 3 krokmi iného holmiového laseru).

Všestranná litotripsia

Cyber Ho predstavuje skutočne kompletné riešenie na odstránenie kameňa a ponúka všetky potrebné nástroje.

Užívateľ si môže vybrať z viacerých techník, vrátane vysokofrekvenčnej litotripsie, dusting režimu, fragmentácie a popcorningu, prekonania retropulzie kameňa pomocou pokročilých nástrojov, ako je napríklad Virtual BasketTM.

Sprievodca nastavením

Výrobca Quanta Systém vie, ako často neskúsení chirurgovia potrebujú rady týkajúce sa nastavení, a preto chápe dôležitosť toho, aby mali užívateľsky prívetivé laserové zariadenia.

Z tohto dôvodu sme predstavili  automatický výber správnych nastavení na základe zamýšľaných ošetrení. Vďaka tomuto vylepšeniu používateľského prostredí,  vám chceme ponúknuť najlepšie laserové riešenia bez ohľadu na vaše skúsenosti s holmiovým laserom.

cyber_ho_family

Produktový list