Vážená pani doktorka / Vážený pán doktor,

srdečne Vás pozývame na osobné stretnutie počas Angiofóra,
ktoré sa koná 21. – 22. 4. 2017 v brnenskom hoteli Maximus Resort
(http://www.angioforum.cz/zakladni-informace/uvodni-slovo),
kde by sme Vám radi predstavili naše produkty.

P O Z V Á N K A na Angiofórum 2017

XXI. Slovenský kongres cievnej chirurgie s medzinárodnou účasťou

Kongres je venovaný 20. výročiu založenia prvého lôžkového a výučbového zariadenia v SR – Kliniky cievnej chirurgie Lekárskej Fakulty SZU a Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s. v Bratislave.

Termín konania: 23. marca – 25. marca 2017

Miesto konania: Ski & Wellness Residence Družba, Jasná pod Chopkom, 031 01 Demänovská Dolina

Hlavné témy kongresu:

  • CHIRURGICKÁ LIEČBA OCHORENÍ KAROTICKÝCH ARTÉRIÍ
  • UZÁVEROVÉ OCHORENIA KONČATINOVÝCH TEPIEN, HYBRIDNÉ REKONŠTRUKCIE
  • ANEURYZMY AORTY A PERIFÉRNYCH TEPIEN
  • FLEBOCHIRURGIA
  • CIEVNE PRÍSTUPY PRE HEMODIALÝZU
  • REVASKULARIZÁCIA SPLANCHNICKÝCH A RENÁLNYCH ARTÉRIÍ
  • PORANENIA CIEV
  • VARIA, KLINICKY ZAUJÍMAVÉ KAZUISTIKY, INFEKCIA
  • FÓRUM MLADÝCH CHIRURGOV
  • SESTERSKÁ SEKCIA