FELYMA spol. s r.o.
M. R. Štefánika 7845/53
960 01 Zvolen

IČO: 360 47 996
DIČ: 2020069656
IČ DPH: SK2020069656

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vl. č. 7074/S

Tel./Fax: +421 45 5321 685
E-mail: felyma@felymalaser.sk

MARKETING A PREDAJ LASEROVEJ TECHNIKY:

František Hropko
Tel.:+421 905 801 785
E-mail: hropko@felymalaser.sk

Pavol Dvorščík
Tel.: +421 903 250 462
E-mail: dvorscik@felymalaser.sk

Matúš Zupka
E-mail: zupka@felyma.sk

SERVIS:

Samuel Pintér
Tel.: +421 917 364 160
E-mail: pinter@felymalaser.sk

Pavol Dvorščík
Tel.: +421 903 250 462
E-mail: dvorscik@felymalaser.sk

MARKETING A PREDAJ LEKÁRSKEJ KOZMETIKY:

RNDr. Zdenka Zupková
Tel.: +421 905 920 240
E-mail: zupkova@felyma.sk

SEKRETARIÁT:

Nikoleta Ošustová
Tel.: +421 45 5321 685