Radiálne emitujúce vlákna v kombinácii s lasermi s vlnovou dĺžkou 1470 nm majú preukázateľný význam v invazívnej terapii kŕčových žíl. Použitím radiálnych vlákien sa dosahuje jedno z najnižších skóre pooperačných bolestí a zároveň vysoká účinnosť laserovej liečby oproti terapii s použitím ostatných vlákien dostupných na trhu. Vďaka atraumatickému zakončeniu vlákna a značkám na vlákne , 16G venflon alebo 5Fr mikro zavádzaču je umožnený bezpečný prístup do žily a účinná kontrola ťahania vlákna späť.

Tobrix Radiálne vlákna sú vyrobené v súlade s najvyššími štandardami kvality. Spoľahlivosť a bezpečnosť vlákien sa dosahuje prísnym dodržiavaním úzkych výrobných tolerancií.

K dispozícii sú 2 veľkosti: 600µm s 1,6mm kapilárou a 400 um s 1,25mm kapilárou. Vlákno s hrúbkou 600µm môže byť použité s mikro zavádzacou súpravou 5Fr. Vlákno s hrúbkou 400 um môže byť použité s mikro zavádzacou súpravou 4Fr alebo 5Fr alebo s 16G IV kanylou (venflon). Postup s 16G IV kanylou je ešte jednoduchší a rýchlejší.

Tobrix radiálne vlákna spĺňajú všetky požiadavky potrebné pre bezpečný a správny postup. Vlákno 400 um má Touhy Borst Squeeze adaptér na dočasné fixovanie vlákna pri použití 16G IV kanyly.