Laserový chirurgický systém Litho

Litho je chirurgický holmium (Ho: YAG) laser s vlnovou dĺžkou 2100nm s výkonom 30 a 35W, určený na litotrypsiu. Táto vlnová dĺžka je veľmi absorbovaná vodou a biologickým tkanivom. Litho automaticky nastaví správnu dobu trvania impulzu v závislosti od prevádzkového režimu a nastaví hodnoty pre energiu a opakovacie frekvenciu. Ak je v prevádzke v režime krátkodobých pulzov, je vysoko účinný pri fragmentácii kameňov a ablácii tvrdých tkanív. V režim dlhotrvajúcich pulzov je vysoko účinný pri rezaní mäkkých tkanív, poskytuje vynikajúcu hemostázu a koaguláciu s minimálnym poškodením okolitého tkaniva, v dôsledku svojej nízkej hĺbke prieniku.

Aplikácie:

Laserový systém Litho je ideálnym nástrojom pre chirurgov, ktorí chcú dosiahnuť najlepšie výsledky pri realizácii:

  • litotrypsia
  • všeobecná chirurgia
  • uretrotomia, ureterotomia
  • transuretrálna incízia prostaty (TUIP)
  • vyrezanie nádoru