Urologický laser 532 nm

 

  • Nd:YAG 120 W – 532 nm
  • schopnosť odparovania a koagulácie tkane
  • ekonomická prevádzka s resterilizovateľnými svetlovodnými vláknami