Sonoscape S9

 • 15“ displej s vysokým rozlíšením s možností náklonu v rozmedzí 50°,
 • dotykový ovládací panel,
 • vymeniteľná batéria s výdržou viac ako 90 minút,
 • porty pre pripojenie 2 sond,
 • 2x port USB 2.0, DICOM 3.0 port, S-video a VGA port,
 • dĺžka slučky viac ako 60 sekúnd.
 • Dual-beam Processing,
 • μ-scan technológia pre vyhladenie obrazu a redukciu šumu,
 • „compound“ zobrazenie,
 • jednotlačítková optimalizácia – M-tuning,
 • trapezoidne zobrazenie na lineárnych sondách,
 • 3D/4D zobrazení na konvexnej sonde,
 • auto stopa spektrálnej dopplerovej krivky s výpočtami PI, RI, S/D, HR na živej i zamrznutej krivke.
 • 16 MHz lineárne sondy,
 • High density konvexné a mikrokonvexné sondy,
 • sektorové sondy,
 • 200° endovaginálne sondy,
 • biplanárne transrektální sondy – konvex/lineár a konvex/konvex,
 • volumetrické 4D sondy,
 • intraoperatívne sondy, laparoskopické sondy
 • B-mód, THI
 • M-mód vrátane anatomického M-módu, farebný M-mód,
 • TDI-mód,
 • Elastografia,
 • Protokol pre vykonávanie záťažovej echokardiogragie
 • Farebný (CFM) a energetický doppler (PDI) vrátane smerového dopplera,
 • PW a CW doppler,
 • 3D/4D zobrazenie.